interEnergo Logo - Link to homepage

Občina Radoviš

Področje tehnične rešitve

Razsvetljava

Vrsta rešitve

Učinkovita notranja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

1.912 MWh

O projektu

V občini Radoviš, ki se nahaja v Severni Makedoniji smo izvedli prenovo celotne javne razsvetljave in s tem realizirali naš prvi tovrstni projekt v regiji. V občini je bilo predhodno nameščenih približno 3.500 starih, neučinkovitih svetil, ki so bila po svoji obliki in vrsti različna (11 tipov), vsa smo zamenjali s štirimi tipi učinkovitih LED svetil ter dosegli urejeno in poenoteno zunanjo podobo. Učinkovitejša svetila, ki imajo nameščeno tudi samodejno redukcijo za zagotavljanje optimalne osvetlitve površin, porabijo manj električne energije, potrebujejo manj vzdrževanja, imajo daljšo življenjsko dobo in so okolju bolj prijazna.


Pred prenovo je poraba električne energije v občini Radoviš znašala 2.620 MWh, po prenovi pa 707 MWh, kar predstavlja 73-odstotni prihranek. Projekt bo v osemletni pogodbeni dobi prinesel finančni prihranek v višini 1,72 mio EUR ter 7,5 ton prihranka emisij CO2. Svetila so primerna za upravljanje v okviru pametnega mesta, zato gre tudi za naložbo v prihodnost.

public lighting
public lighting
public lighting
public lighting