interEnergo Logo - Link to homepage

Interenergo

Družba Interenergo

Interenergo je mednarodna energetska družba s sedežem v Ljubljani, ki se uvršča med največje energetske družbe v Sloveniji. Od leta 2009 smo del avstrijske skupine Kelag. Naše osnovne dejavnosti so trgovanje z električno energijo, gradnja in upravljanje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter energetske storitve. Z našimi povezanimi družbami tvorimo skupino Interenergo.

 

Cilj našega delovanja je razvoj projektov in rešitev, ki ustvarjajo dodano vrednost za naše partnerje in trg. Nenehno smo v pogonu, spremljamo dogajanje na trgu, se nanj hitro odzivamo in prepoznane trende smiselno vključujemo v naš poslovni model. V vsem kar delamo pa vedno upoštevamo tudi odgovornost do okolja, ki je v jedru trajnostne usmeritve skupine.

Interenergo v številkah

Cookiezustimmung zu "Präferenzen" ist nicht vorhanden, Video kann nicht dargestellt werden!
Jetzt zustimmen

Vpetost v mednarodno okolje

Trgujemo na veleprodajnih trgih v 17 državah in na 14 mednarodnih borzah. V proizvodnjo električne energije iz OV investiramo v šestih državah Evrope. Na domačem trgu pa poleg trgovanja in investicij ponujamo tudi energetske storitve.

 

Tu se ne ustavljamo. Načrtujemo nadaljnjo širitev na nove trge, ki so v skladu z našimi cilji in zeleno prihodnostjo.

Ljudje

Skupino sestavljajo strokovno izobraženi in visoko motivirani zaposleni z različnih področij. Znanje, usposobljenost in kompetence so lastnosti, ki odlikujejo naše zaposlene. Z njimi pripomorejo k poslovni odličnosti Interenerga, ta pa jim omogoča delovno okolje, ki spodbuja in nagrajuje njihovo veliko zagnanost.

13 let skupine Interenergo

2021

Začetek trgovanja z emisijskimi kuponi na borzi ICE Endex (Nizozemska).

Pričetek gradnje ene največjih sončnih elektrarn v Sloveniji v Anhovem.

Prevzem 60-odstotnega deleža družbe Vjetroelektrane Čardakov, d. o. o. (Bosna in Hercegovina) in 51-odstotnega deleža PVE Perun, d. o. o. (Severna Makedonija).
 

2020

Začetek delovanja mHE Vrbnica (Črna Gora), ki jo upravlja odvisna družba MHE Vrbnica, d. o. o.

Prevzem 2 mHE na reki Ljutini (Srbija) s strani odvisne družbe PLC Interenergo, d. o. o.

Prevzem družbe Vjetroelektrana Orjak, d. o. o., ki upravlja vetrni park Orjak (Hrvaška)

Prevzem družbe Energetika Šentrupert, d. o. o., s strani odvisne družbe Eko toplota energetika, d. o. o.

Prevzem družbe Osen toplota, d. o. o.

Sklenitev prve partnerske pogodbe na področju energetskega pogodbeništva v tujini (Severna Makedonija)

Izvedba prvega projekta celostne energetske prenove Šolski center Kranj

Podpis prve samostojne pogodbe PPA (angl. Power Purchasing Agreement)

2019

Uspešen zaključek gradnje in začetek obratovanja 10 MW vetrnega parka Jasenice na Hrvaškem.

Prevzem družbe Zarja Ekoenergija, d. o. o., ki upravlja dva sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Vstop na trg celostnih sanacij objektov po principu energetskega pogodbeništva.

Razvoj storitve upravljanja proizvodnje iz obnovljivih virov.

2018

Vstop na energetsko borzo HENEX (Grčija).

Trgovanje s finančnimi instrumenti na borzi EEX.

Začetek delovanja mHE Medna (BIH).

8 izvedenih projektov na področju energetskega pogodbeništva.

Začetek obratovanja mHE Medna (5 MW).

Prevzem štiri mHE na Kosovu (Decan, Belaje, Lumabrdhi I in II).

2017

Preseženih 21 teravatnih ur trgovanja in 891 mio EUR prihodkov.

Vstop na energetsko borzo IBEX (Bolgarija).

Razširitev portfelja sončnih elektrarn z enim novim objektom.

Uvedba nove dejavnosti energetske storitve.

Sklenitev prve pogodbe na področju energetskega pogodbeništva.

2016

Preseženih 10 teravatnih ur trgovanja in 370 mio EUR prihodkov.

Vstop na naslednje energetske borze: SEEPEX (Srbija), OTE (Češka), OKTE (Slovaška), CROPEX (Hrvaška).

Vstop v švicarsko omrežje Swissgrid.

2015

Doseženih 7,2 teravatne ure trgovanja.

Začetek trgovanja v Romuniji.

Začetek obratovanja mHE Zapeće (4 MW).

2014

Razširitev portfelja sončnih elektrarn s petimi novimi objekti.

2013

Vstop na energetsko borzo GME (Italija).

2012

Vstop na energetsko borzo HUPX (Madžarska).

Postavitev in začetek delovanja sončnih elektrarn Martex in Mura.

Začetek obratovanja mHE Novakovići (5 MW).

Prevzem pet mHE v BiH (Jelići, Sastavci, Duboki potok, Ružnovac, Derala).

2011

Prihodki družbe presegli 200 mio EUR.

2010

Trading volume exceeded 1 TWh.

Poštica small HPP starts business operations (0.7 MW).

2009

Pridružitev avstrijski skupini KELAG Group.

2008

Vstop na največjo evropsko energetsko borzo EPEX (Nemčija).

2007

Začetek poslovanja.