interEnergo Logo - Link to homepage

Področja tehničnih rešitev

Tehnične rešitve

Energetske rešitve po vaši meri

Neodvisnost ter želja po vedno boljših rešitvah in inovacijah nam omogočajo, da se popolno prilagodimo vsakemu naročniku. Naši strokovno usposobljeni zaposleni imajo potrebno znanje in izkušnje, da vedno najdejo pravo rešitev.

Proizvodnja toplote

Kotli na biomaso, plinski kotli, toplotne črpalke, rekuperacija odpadne toplote in parni kotli.

Hladilni sistemi

Učinkovite hladilne naprave in shranjevanje hladu.

Razsvetljava

Učinkovita notranja in zunanja LED razsvetljava.

Sočasna proizvodnja toplote in elektrike

Plinski motorji, plinske turbine, turbine na biomaso, ORC...

Sistemi upravljanja energije

Napreden nadzor, spremljanje in upravljanje prek sodobnega sistema SCADA.

Celostna energetska sanacija objektov

Obnova ovoja in zamenjava stavbnega pohištva v objektih.

Proizvodnja električne energije iz OV

Izgradnja sončnih elektrarn in dobava električne energije.