interEnergo Logo - Link to homepage

Mariborska livarna Maribor

Področje tehnične rešitve

razsvetljava

Vrsta rešitve

učinkovita notranja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

1.600 MWh

O projektu

Poseben izziv pri razvoju rešitve v Mariborski livarni so predstavljali zahtevni pogoji, ki jih prinašajo visoke temperature v objektu, posebne zahteve delovnih procesov ter veliki in visoki prostori. S pomočjo priznanih partnerjev smo uspeli razviti tehnično zahtevno rešitev, s katero smo 1.700 obstoječih svetil zamenjali s 787 novimi, prilagojenimi LED svetili. Ta so bistveno izboljšala kakovost osvetlitve prostorov in s tem delovne pogoje zaposlenih.