Interenergo Logo - Link zur Startseite
/domov.html

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2019

Prihodnost vidimo v čim večji avtomatizaciji procesov, ki jih bo poganjala uporaba najsodobnejših digitalnih orodij in metod. Za vso to umetno inteligenco bo stala in jo razvijala človeška inteligenca, kateri posvečamo osnovno skrb.

Poudarki iz leta 2019

699,3 mio EUR

Prihodki od prodaje

62,5 mio EUR

Kapital

10,3 mio EUR

EBITDA

9,5 mio EUR

EBIT

Pomembnejši mejniki
2019

  • Uspešen zaključek gradnje in začetek obratovanja 10 MW vetrnega parka Jasenice na Hrvaškem
  • Prevzem družbe Zarja Ekoenergija, ki upravlja dva sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
  • Vstop na trg celostnih sanacij objektov po principu energetskega pogodbeništva
  • Razvoj storitve upravljanja proizvodnje iz obnovljivih virov

Vizija vodstva

Uspešno se soočamo z izzivi, ki jih prav v času priprave poročila za leto 2019 prinaša razmah epidemije koronavirusa za zdravje vseh nas in v naslednjem koraku za gospodarstvo. Gre za globalni gospodarski izziv, ki bo prinesel nujne velike spremembe tudi za hrbtenico življenja in gospodarskega razvoja, proizvodnjo, prenos in tudi distribucijo električne energije. Ta trenutek še nihče nima jasnih odgovorov. Odgovore bodo prinesle aktivnosti; kar zadeva regijo, tudi aktivnosti Interenerga kot vedno pomembnejšega igralca na elektroenergetskem zemljevidu Slovenije in regije.

Dejavnosti družbe

Z vpeljevanjem digitalizacije, umetne inteligence in drugih novih tehnologij na različna področja poslovanja skušamo vedno znova dosegati tudi pozitivne učinke na okolje.

Trgovanje

Upravljanje OVE

Investicije v OVE

Energetske storitve

Okoljska odgovornost

V središče dejavnosti vedno postavljamo odgovornost do okolja, ki je prioriteta današnje družbe. Z vpeljevanjem digitalizacije, umetne inteligence in drugih novih tehnologij na različna področja poslovanja skušamo dosegati še dodatne pozitivne učinke na okolje.

Celotno letno poročilo 2019 preberite TUKAJ