Interenergo Logo - Link zur Startseite

Trgovanje

Trgovanje z električno energijo

Kot del mreže licenciranih družb kratkoročno in dolgoročno trgujemo z električno energijo na veleprodajnih trgih.

Na ta način pripomoremo k zanesljivi in konkurenčni oskrbi z električno energijo širom Evrope.

Širom Evrope

Prisotnost v 16 državah in na več kot 10 različnih energetskih borzah, našim trgovcem omogoča potrebno fleksibilnost za prenos energije tja, kjer je najbolj potrebna.

Trgovanje

Da lahko ostajamo pred trgom in ustvarjamo dodano vrednost neprestano nadgrajujemo naše poslovne procese ter investiramo v napredno IT infrastrukturo, kar našim trgovcem omogoča sprejemanje donosnih odločitev, ki pa so v skladu z našimi ocenami tveganja.