Referenčni projekti | InterEnergo
Interenergo Logo - Link zur Startseite

Referenčni projekti

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Lenart

V letu 2010 smo zgradili sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Lenart. Kot primarni generator toplote je bil nameščen biomasni kotel z močjo 3,5 MW in dodaten 3,5 MW kotel na olje, ki zagotavlja dodatno varnost pri dobavi. Prav tako smo zgradili omrežje za distribucijo toplote dolžine 5000 m in toplotne postaje za 600 potrošnikov, priključenih na omrežje. V povprečju končnim porabnikom dobavimo 6,7 GWh toplote letno. Lesne sekance kupujemo od lokalnih dobaviteljev in s tem skrbimo za podporo lokalnega gospodarstva in zmanjšanje emisij, povezanih s prometom. Zato je biomasni sistem v Lenartu znatno izboljšal kakovost zraka na tem območju.

V letu 2010 smo zgradili sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Lenart. Kot primarni generator toplote je bil nameščen biomasni kotel z močjo 3,5 MW in dodaten 3,5 MW kotel na olje, ki zagotavlja dodatno varnost pri dobavi. Prav tako smo zgradili omrežje za distribucijo toplote dolžine 5000 m in toplotne postaje za 600 potrošnikov, priključenih na omrežje. V povprečju končnim porabnikom dobavimo 6,7 GWh toplote letno. Lesne sekance kupujemo od lokalnih dobaviteljev in s tem skrbimo za podporo lokalnega gospodarstva in zmanjšanje emisij, povezanih s prometom. Zato je biomasni sistem v Lenartu znatno izboljšal kakovost zraka na tem območju.

Toplotna črpalka v hotelu olimpijskega centra Dom Planica

V znamenitem centru smučarskih skokov Planica, smo v hotelu Dom Planica, ki ponuja prenočišča vrhunskim športnikom in turistom, z našim strokovnim znanjem načrtovali in namestili bolj ekonomičen in okolju prijaznejši vir toplote (toplotna črpalka zrak-voda). Sodelovanje je bilo opredeljeno kot pogodbeno zagotavljanje energije, kjer naložbo financira Interenergo kot partner ESCO. Z uporabo novega sistema so se stroški ogrevanja znižali za skoraj 20%. Po izteku desetletne pogodbe bo lastništvo preneseno na Dom Planico in od tedaj bodo prihranki naročnika znašali prek 40%.

V znamenitem centru smučarskih skokov Planica, smo v hotelu Dom Planica, ki ponuja prenočišča vrhunskim športnikom in turistom, z našim strokovnim znanjem načrtovali in namestili bolj ekonomičen in okolju prijaznejši vir toplote (toplotna črpalka zrak-voda). Sodelovanje je bilo opredeljeno kot pogodbeno zagotavljanje energije, kjer naložbo financira Interenergo kot partner ESCO. Z uporabo novega sistema so se stroški ogrevanja znižali za skoraj 20%. Po izteku desetletne pogodbe bo lastništvo preneseno na Dom Planico in od tedaj bodo prihranki naročnika znašali prek 40%.

Tehnično ekonomska zasnova novega ogrevalnega sistema v podjetju Elan d.d.

Elan d.d. je uveljavljen slovenski proizvajalec smuči, jaht in vetrnih turbin. Soočili so se z zahtevno prenovo svojih izrabljenih sistemov za proizvodnjo in distribucijo toplote. Nova rešitev je morala zagotoviti optimalno proizvodnjo toplote z različnimi temperaturami dovoda za različne tehnološke in ogrevalne porabnike. Podjetju Interenergo so zaupali, da bi našel optimalno rešitev. Uspeli smo oblikovati rešitev, ki je izpolnila in celo presegla vse tehnične zahteve. Ob tem, smo kljub temu, da je imel Elan že predhodno zelo ugoden energent, znižali stroške toplote za 30%. Obdobje vračila naložbe bo trajalo le 5,5 let, emisije CO2 pa se bodo zmanjšale za kar 767.000 kg CO2 na leto.

Elan d.d. je uveljavljen slovenski proizvajalec smuči, jaht in vetrnih turbin. Soočili so se z zahtevno prenovo svojih izrabljenih sistemov za proizvodnjo in distribucijo toplote. Nova rešitev je morala zagotoviti optimalno proizvodnjo toplote z različnimi temperaturami dovoda za različne tehnološke in ogrevalne porabnike. Podjetju Interenergo so zaupali, da bi našel optimalno rešitev. Uspeli smo oblikovati rešitev, ki je izpolnila in celo presegla vse tehnične zahteve. Ob tem, smo kljub temu, da je imel Elan že predhodno zelo ugoden energent, znižali stroške toplote za 30%. Obdobje vračila naložbe bo trajalo le 5,5 let, emisije CO2 pa se bodo zmanjšale za kar 767.000 kg CO2 na leto.

Dobava toplote Trgovskemu centru Stop Shop Kranj

Interenergo ponuja storitve oskrbe s toploto za Stop shop center v Kranju. V ogrevalni sistem smo vgradili dva plinska kotla s 550 kW toplotne moči. V 10 letnem pogodbenem obdobju, bomo vzdrževali in upravljali kotlovnico ter naročniku zagotavljali neprekinjeno dobavo toplote (990 MWh/leto).

Interenergo ponuja storitve oskrbe s toploto za Stop shop center v Kranju. V ogrevalni sistem smo vgradili dva plinska kotla s 550 kW toplotne moči. V 10 letnem pogodbenem obdobju, bomo vzdrževali in upravljali kotlovnico ter naročniku zagotavljali neprekinjeno dobavo toplote (990 MWh/leto).

Dobava toplote Trgovskemu centru Stop Shop Novo Mesto

Interenergo ponuja storitve oskrbe s toplotno energijo za Stop shop center v Novem Mestu. Investirali smo v plinski kotel s 3800 kW toplotne moči. V 10 letnem pogodbenem obdobju, bomo vzdrževali in upravljali kotlovnico ter naročniku zagotavljali neprekinjeno dobavo toplote (400 MWh/leto).

Interenergo ponuja storitve oskrbe s toplotno energijo za Stop shop center v Novem Mestu. Investirali smo v plinski kotel s 3800 kW toplotne moči. V 10 letnem pogodbenem obdobju, bomo vzdrževali in upravljali kotlovnico ter naročniku zagotavljali neprekinjeno dobavo toplote (400 MWh/leto).