Interenergo Logo - Link zur Startseite

O Nas

interEnergo

a kelag company

Interenergo je mednarodna energetska družba s sedežem v Ljubljani. S poslovanjem smo začeli leta 2007, naše temeljne dejavnosti so trgovanje z električno energijo, gradnja in upravljanje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter energetska sanacija stavb in industrijskih objektov.

12 Let skupine interEnergo

Skupina

Skupina Interenergo združuje dvanajst družb s sedeži v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Črni gori in na Kosovu.

Družba Interenergo d. o. o. Zagreb je v postopku likvidacije njene aktivnosti pa so se prenesle na sedež v Ljubljani.

Prisotnost

Interenergo trenutno deluje na 10 mednarodnih energetskih borzah in je prisoten v 16 državah.

Prisotni smo na sledečih trgih: Nemčija, Češka, Avstrija, Švica, Slovaška, Madžarska, Romunija, Srbija, Makedonija, Kosovo, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija, Italija in Bolgarija. 

Ljudje

Skupino sestavljajo strokovno izobraženi in visoko motivirani zaposleni z različnih področij.

Znanje, usposobljenost in kompetence so lastnosti, ki odlikujejo naše zaposlene. Z njimi pripomorejo k poslovni odličnosti Interenerga, ta pa jim omogoča delovno okolje, ki spodbuja in nagrajuje njihovo veliko zagnanost.

Prihodnost

Električna energija je središče našega delovanja. Verjamemo, da se bo energetski sektor razvijal v smer decentralizirane in okoljsko odgovorne proizvodnje in distribucije.

Verjamemo, da se bodo pritiski na zmanjšanje stroškov, povezanih z distribucijo in prodajo, povečevali. In verjamemo, da bo znanje, ki ga imajo naši vrhunski strokovnjaki, tisto, ki bo vsak dan znova znalo poiskati najboljše rešitve za naše uporabnike in kupce. Elektrika postaja univerzalna valuta in mi si želimo biti del tega procesa.