Interenergo Logo - Link zur Startseite

Mediji

Novice

  • V letu  2018 je Interenergo pridobil 100 % delež podjetja EKO-TOPLOTA energetika d.o.o. Podjetje izvaja aktivnosti daljinskega ogrevanja in energetskih storitev.
     

  • V letu 2018 je Interenergo pridobil 90 % delež podjetja Lumbardhi GmbH, ki ima 100 % delež podjetja Kelkos Sh.p.k. Kelkos obratuje na Kosovu s štirimi hidroelektrarnami z nazivno močjo 31,5 MW.
     

  • V letu 2018 je g. Blaž Šterk zamenjal g. Antona Papeža na mestu direktorja Interenerga.
     

Letna poročila in brošure

V skladu s slovensko zakonodajo in standardi MSRP družba pripravlja letno poročilo, ki daje resničen in pošten prikaz finančnega stanja družbe Interenergo.